Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině

> ALICE

Aktuálně

15. 3. 2021

Došlo k nasazení nové generace poskytovaných webových služeb WMS, WFS a WPS. Zároveň byla aktualizována webová aplikace Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu. Případné problémy prosím nahlašte na e-mailové adrese martin.landa fsv.cvut.cz.

5. 5. 2020

Upozorňujeme uživatele, že naše WPS služby zatím nejsou dostupné prostřednictvím QGIS nejnovějších verzí 3.X kvůli chybějícímu WPS klientovi. Dále probíhají vývojářské práce a testování služeb, pokud opakovaně narazíte na nefunkční služby, prosíme dejte vědět autorům.

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".

16. 10. 2018

Byla dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

Automated Low Investment Cost Evaporometer (ALICE)

Evaporation is an important part of the hydrological circle. This paper reviews the approaches and brings a new and fresh approach to evaporation research. This paper discusses materials and methods we used to develop an evaporometer, which measures evaporation from the water surface like a drop in water level. This device has 1 mm measuring precision. Stainless steel is used as a measuring electrode material. The device uses 3D printing in combination with low-cost open-source electronics and a hand-etched circuit board.  A 3D printed jig is used when assembling the device, this ensures that the contact electrodes are set precisely. Another 3D printed jig is used to create the etched circuit board, which holds all the electronic devices. The device uses the low-cost open-source Arduino Uno electronics.
Pudorys
3D


A 3D model of 3D printed parts in .stl format can be downloaded here
An Arduino code can be accessed here


Additional materials can be sourced from these websites"
    https://www.gme.cz/leptaci-roztok-500ml, Circuit Board Etching Solution
    https://shop.prusa3d.com/cs/3d-tiskarny/181-3d-tiskarna-original-prusa-i3-mk3s.html#, 3D Printer
    https://shop.prusa3d.com/cs/upgrady/183-original-prusa-i3-mk25s-mk3s-multi-material-2s-upgrade-kit-mmu2s.html#, 3D Printer Multi Material Upgrade
    https://www.proto-pasta.com/pages/conductive-pla, Conductive PLA Filament

 

For more information, don't hesitate to contact adam.tejkl@fsv.cvut.cz