Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině


Aktuálně

15. 3. 2021

Došlo k nasazení nové generace poskytovaných webových služeb WMS, WFS a WPS. Zároveň byla aktualizována webová aplikace Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu. Případné problémy prosím nahlašte na e-mailové adrese martin.landa fsv.cvut.cz.

5. 5. 2020

Upozorňujeme uživatele, že naše WPS služby zatím nejsou dostupné prostřednictvím QGIS nejnovějších verzí 3.X kvůli chybějícímu WPS klientovi. Dále probíhají vývojářské práce a testování služeb, pokud opakovaně narazíte na nefunkční služby, prosíme dejte vědět autorům.

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".

16. 10. 2018

Byla dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

Řešitelský tým je složen z pracovníků Fakulty stavební ČVUT v Praze, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdySweco Hydroprojekt, a.s.

Stavební fakulta ČVUT v Praze

 • Ing. Luděk Strouhal, Ph.D. (ludek.strouhal fsv.cvut.cz)
 • Ing. Petr Kavka, Ph.D.
 • Ing. Lenka Weyskrabová, Ph.D.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

 • Mgr. Hana Baitlerová
 • Mgr. Daniel Žížala, Ph.D.
 • Ing. Štěpán Marval
 • Ing. Jiří Kapička

SWECO Hydroprojekt, a.s.

 • Ing. Stanislava Bosáková
 • Ing. Monika Povýšilová
 • Ing. Klára Kačenová
 • Ing. Vladimír Burian