Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině


Aktuálně

28. 1. 2023 - Po úspěšném ukončení projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" jsou služby na tomto serveru aktualizovány pomocí nových SW nástrojů tak, aby odpovídaly přístupu využití návrhových srážek, který je popsán v nové metodice "Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině" z roku 2022. Za případné komplikace s přechodem na nové služby se omlouváme. V případě nefunkčnosti se na nás neváhejte obrátit.

15. 3. 2021

Došlo k nasazení nové generace poskytovaných webových služeb WMS, WFS a WPS. Zároveň byla aktualizována webová aplikace Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu. Případné problémy prosím nahlašte na e-mailové adrese martin.landa fsv.cvut.cz.

5. 5. 2020

Upozorňujeme uživatele, že naše WPS služby zatím nejsou dostupné prostřednictvím QGIS nejnovějších verzí 3.X kvůli chybějícímu WPS klientovi. Dále probíhají vývojářské práce a testování služeb, pokud opakovaně narazíte na nefunkční služby, prosíme dejte vědět autorům.

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".

16. 10. 2018

Byla dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

Řešitelský tým je složen z pracovníků Fakulty stavební ČVUT v PrazeÚstavu fyziky atmosféry AV ČR a Sweco Hydroprojekt, a.s.

Stavební fakulta ČVUT v Praze

 • Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
  • Ing. Petr Kavka, Ph.D. (petr.kavka fsv.cvut.cz)
  • Ing. Luděk Strouhal, Ph.D.
  • Ing. Lenka Weyskrabová, Ph.D.
 • Katedra geomatiky
  • doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
  • Ing. Martin Landa,  Ph.D.
  • Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

AV ČR, Ústav fyziky atmosféry

 • RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
 • RNDr. Marek Kašpar, Ph.D.
 • RNDr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.

SWECO Hydroprojekt, a.s.

 • Ing. Martin Pavel
 • Ing. Libor Sychra
 • Mgr. Martin Stehlík

Český hydrometeorologický ústav

 • RNDr. Lenka Crhová
 • RNDr. Anna Valeriánová