Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině


Aktuálně

28. 1. 2023 - Po úspěšném ukončení projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" jsou služby na tomto serveru aktualizovány pomocí nových SW nástrojů tak, aby odpovídaly přístupu využití návrhových srážek, který je popsán v nové metodice "Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině" z roku 2022. Za případné komplikace s přechodem na nové služby se omlouváme. V případě nefunkčnosti se na nás neváhejte obrátit.

15. 3. 2021

Došlo k nasazení nové generace poskytovaných webových služeb WMS, WFS a WPS. Zároveň byla aktualizována webová aplikace Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu. Případné problémy prosím nahlašte na e-mailové adrese martin.landa fsv.cvut.cz.

5. 5. 2020

Upozorňujeme uživatele, že naše WPS služby zatím nejsou dostupné prostřednictvím QGIS nejnovějších verzí 3.X kvůli chybějícímu WPS klientovi. Dále probíhají vývojářské práce a testování služeb, pokud opakovaně narazíte na nefunkční služby, prosíme dejte vědět autorům.

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".

16. 10. 2018

Byla dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

V této sekci naleznete sadu aplikací a služeb, jejichž hlavním cílem je nabídnout uživateli rychlý a jednoduchý přístup k podkladovým datům pro odvození návrhové srážky a vybraných půdních charakteristik v libovolném místě na území ČR. V případě srážek se jedná zejména o typické průběhy intenzit a pravděpodobnosti výskytu šestihodinových návrhových srážek a odhady návrhových úhrnů s různou délkou trvání deště a dobou opakování 2–100 let. Z půdních dat jsou poskytována data o zrnitosti a hydrologické skupině.

K dispozici jsou následující aplikace a služby:

  • Komplexní webová aplikace běžící na platformě Gisquick - odvození úhrnu a průběhu intenzit 6hodinové návrhové srážky pro povodí IV řádu
  • Webová processingová služba (WPS) -  pět nástrojů pro vzdálené odvození návrhové srážky a jedna pro stažení výřezu rastru půdních charakteristik pro libovolnou lokalitu mj. z prostředí GIS.
  • Webová mapová služba (WMS) - zpřístupnění republikových map odhadů N-letých maximálních denních úhrnů a vybraných půdních charakteristik
  • Web Feature Service (WFS) - služba pro nahlížení a stažení vektorových dat HPJ (poskytuje SPÚ ČR)
  • Webová miniaplikace - bodový odhad úhrnu subdenní návrhové srážky libovolné délky trvání pro libovolnou lokalitu metodou redukce denních úhrnů
  • Nástroj r.subdayprecip.design - implementace výše uvedené webové miniaplikace do prostředí GRASS GIS s rozšířením na výpočet na plochu povodí

 

Jednotlivé nástroje jsou založeny na různých metodách a podkladových datech. Jejich podrobný popis je shrnut na tomto webu v sekcích Datové podklady tematicky pod příslušným projektem. Další podrobnosti o vybraných podkladových datech a metodách stanovení lze nalézt v Metodice Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině, případně v časopise VTEI 1/2018 nebo Vodní hospodářství 8/2016. V případě dotazů a poznámek neváhejte kontaktovat autory na kontaktní adrese uvedené v sekci Řešitelský tým daného projektu.