Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině


Aktuálně

28. 1. 2023 - Po úspěšném ukončení projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" jsou služby na tomto serveru aktualizovány pomocí nových SW nástrojů tak, aby odpovídaly přístupu využití návrhových srážek, který je popsán v nové metodice "Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině" z roku 2022. Za případné komplikace s přechodem na nové služby se omlouváme. V případě nefunkčnosti se na nás neváhejte obrátit.

15. 3. 2021

Došlo k nasazení nové generace poskytovaných webových služeb WMS, WFS a WPS. Zároveň byla aktualizována webová aplikace Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu. Případné problémy prosím nahlašte na e-mailové adrese martin.landa fsv.cvut.cz.

5. 5. 2020

Upozorňujeme uživatele, že naše WPS služby zatím nejsou dostupné prostřednictvím QGIS nejnovějších verzí 3.X kvůli chybějícímu WPS klientovi. Dále probíhají vývojářské práce a testování služeb, pokud opakovaně narazíte na nefunkční služby, prosíme dejte vědět autorům.

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".

16. 10. 2018

Byla dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

Cílem nabízených webových služeb je poskytnout uživatelům přístup k výsledkům projektů prostřednictvím standardizovaných služeb tak, aby je mohli integrovat do jimi využívaných nástrojů (GIS aj.). Jedná se o tři typy služeb:

  • Webová mapová služba (WMS) – poskytuje vzdálený přístup k obrazům rastrových vrstev maximálních denních úhrnů s dobou opakování 2–100 let s rozlišením 1 km. Dále jsou poskytovány obrazy čtyř vrstev popisujících zrnitostní charakteristiky půd a hydrologickou skupinu půdy (HSP) dle metodiky USDA
  • Webová processingová služba (WPS) – nabízí 5 nástrojů pro vzdálené odvození různých charakteristik návrhové srážky v uživatelem definované lokalitě. Další nástroj umožňuje stažení výřezu rastrových vrstev vybraných půdních charakteristik (zrnitost půdy a hydrologická skupina HSP)
  • WFS – služba umožňuje přístup (zobrazení, výběr a dotazování i export) k vektorovým datům BPEJ poskytovaných Státním pozemkovým úřadem ČR