Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině


Aktuálně

28. 1. 2023 - Po úspěšném ukončení projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" jsou služby na tomto serveru aktualizovány pomocí nových SW nástrojů tak, aby odpovídaly přístupu využití návrhových srážek, který je popsán v nové metodice "Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině" z roku 2022. Za případné komplikace s přechodem na nové služby se omlouváme. V případě nefunkčnosti se na nás neváhejte obrátit.

15. 3. 2021

Došlo k nasazení nové generace poskytovaných webových služeb WMS, WFS a WPS. Zároveň byla aktualizována webová aplikace Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu. Případné problémy prosím nahlašte na e-mailové adrese martin.landa fsv.cvut.cz.

5. 5. 2020

Upozorňujeme uživatele, že naše WPS služby zatím nejsou dostupné prostřednictvím QGIS nejnovějších verzí 3.X kvůli chybějícímu WPS klientovi. Dále probíhají vývojářské práce a testování služeb, pokud opakovaně narazíte na nefunkční služby, prosíme dejte vědět autorům.

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".

16. 10. 2018

Byla dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

WFS

Stahovací služba OGC WFS (Web Feature Service) poskytuje vektorovou vrstvu BPEJ (Bonitovaná půdně ekologická jednotka) v souřadnicovém systému S-JTSK (EPSG:5514).

Služba je dostupná na URL: https://rain1.fsv.cvut.cz/services/wfs

Poznámka: Služba je postavena na open source mapovém serveru MapServer a je provozována na serveru s operačním systémem Debian. Podrobnější popis služby vrací dotaz typu GetCapabilities. Zprovoznění služby bylo podpořeno z projektu TJ01000270 – „Atlas HYDROLOGIE - moderní nástroj pro výpočet smyvu, odtoku a dimenzování prvků protierozní ochrany“.

POUŽITÍ SLUŽBY

Službu lze volat přímo z webového prohlížeče (příklad dotazu typu GetFeature). Běžnější je ale využití služby v některém z desktopových verzí GIS. Následuje podrobný návod pro QGIS.

Připojení služby v QGIS

QGIS je open source desktopový GIS, je tedy ke stažení zdarma a dostupný bez dalších licenčních omezení. Službu WFS přidáme standardním postupem, následuje návod pro verzi QGIS 3.4.

  1. Novou vrstvu přídáme v QGIS z menu Vrstva → Přidat vrstvu → Přidat WFS vrstvu
  2. V dialogu vrstvy přídáme nové připojení k WFS serveru (tlačítko Nové).
  3. V následujícím dialogu zadáme libovolný název připojení a URL WFS služby,
    tj. https://rain1.fsv.cvut.cz/services/wfs.

  1. K službě se připojíme (tlačítko Připojit). Vybereme vrstvu BPEJ a přidáme do mapového okna (tlačítko Přidat).