Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině


Aktuálně

28. 1. 2023 - Po úspěšném ukončení projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" jsou služby na tomto serveru aktualizovány pomocí nových SW nástrojů tak, aby odpovídaly přístupu využití návrhových srážek, který je popsán v nové metodice "Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině" z roku 2022. Za případné komplikace s přechodem na nové služby se omlouváme. V případě nefunkčnosti se na nás neváhejte obrátit.

15. 3. 2021

Došlo k nasazení nové generace poskytovaných webových služeb WMS, WFS a WPS. Zároveň byla aktualizována webová aplikace Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu. Případné problémy prosím nahlašte na e-mailové adrese martin.landa fsv.cvut.cz.

5. 5. 2020

Upozorňujeme uživatele, že naše WPS služby zatím nejsou dostupné prostřednictvím QGIS nejnovějších verzí 3.X kvůli chybějícímu WPS klientovi. Dále probíhají vývojářské práce a testování služeb, pokud opakovaně narazíte na nefunkční služby, prosíme dejte vědět autorům.

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".

16. 10. 2018

Byla dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

WMS – nahlížení denních maximálních úhrnů srážek

Prohlížecí služba OGC WMS (Web Map Service) poskytuje mapové vrstvy maximálních denních úhrnů s dobou opakování 2–100 let v prostorovém rozlišení 1km a vrstvy zrnitosti a hydrologické skupiny půdy v prostorovém rozlišení 20 m souřadnicového systému S-JTSK (EPSG:5514) UTM (EPSG:32633) a WGS-84 (EPSG:4326). Konkrétně se jedná o vrstvy:

 • H_N2_24h: maximální denní úhrny s dobou opakování 2 roky
 • H_N5_24h: maximální denní úhrny s dobou opakování 5 let
 • H_N10_24h: maximální denní úhrny s dobou opakování 10 let
 • H_N20_24h: maximální denní úhrny s dobou opakování 20 let
 • H_N50_24h: maximální denní úhrny s dobou opakování 50 let
 • H_N100_24h: maximální denní úhrny s dobou opakování 100 let
 • clay: Vrstva procentuálního zastoupení jílové frakce (< 0,002 mm)
 • silt: Vrstva procentuálního zastoupení prachové frakce (0,002 -  0,063 mm)
 • sand: Vrstva procentuálního zastoupení frakce písku (0,063 - 2,0 mm)
 • USDA texture class: Třída půdní zrnitosti dle české (TKSP) a mezinárodně platné klasifikace (USDA)
 • HSG: Hydrologická skupina půdy dle půdní zrnitosti a metodiky USDA

Služba je dostupná na URL: https://rain1.fsv.cvut.cz/services/wms

Poznámka: Služba je postavena na open source mapovém serveru MapServer a je provozována na serveru s operačním systémem Debian. Podrobnější popis služby vrací dotaz typu GetCapabilities.

POUŽITÍ SLUŽBY

Službu lze volat přímo z webového prohlížeče (příklad dotazu typu GetMap). Běžnější je ale využití služby v některém z desktopových verzí GIS. Následuje podrobný návod pro QGIS a Esri ArcGIS.

Připojení služby v QGIS

QGIS je open source desktopový GIS, je tedy ke stažení zdarma a dostupný bez dalších licenčních omezení. Službu WMS přidáme standardním postupem, následuje návod pro verzi QGIS 2.14.

 1. Novou vrstvu přídáme v QGIS z menu Vrstva → Přidat vrstvu → Přidat vrstvu WMS/WMTS
 2. V dialogu vrstvy přídáme nové připojení k WMS serveru (tlačítko Nové).
 3. V následujícím dialogu zadáme libovolný název připojení a URL WMS služby,
  tj. https://rain1.fsv.cvut.cz/services/wms.

 1. K službě se připojíme (tlačítko Připojit) a vybereme vrstvu(y), které chceme zobrazit v mapovém okně.


QGIS: ukázka kombinace WMS vrstvy 2-letých maximálních denních úhrnů (H_N2_24h) s polygonovou vrstvou povodí třetího řadu (zdroj: Dibavod)

Připojení služby v Esri ArcGIS

Službu WMS přidáme standardním postupem, následuje návod pro verzi ArcGIS 10.4.

 1. Z menu File → Add data → Add data přidáme nový datový zdroj GIS Servers Add WMS Server.

 1. V následujícím dialogu zadáme URL WMS služby, tj. https://rain1.fsv.cvut.cz/services/wms.

3) Vybereme vrstvy, které chceme zobrazit v mapovém okně.


Esri ArcGIS: ukázka kombinace WMS vrstvy 2-letých maximálních denních úhrnů (H_N2_24h) s polygonovou vrstvou povodí třetího řadu (zdroj: Dibavod)