Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině

> Půdy

Aktuálně

15. 3. 2021

Došlo k nasazení nové generace poskytovaných webových služeb WMS, WFS a WPS. Zároveň byla aktualizována webová aplikace Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu. Případné problémy prosím nahlašte na e-mailové adrese martin.landa fsv.cvut.cz.

5. 5. 2020

Upozorňujeme uživatele, že naše WPS služby zatím nejsou dostupné prostřednictvím QGIS nejnovějších verzí 3.X kvůli chybějícímu WPS klientovi. Dále probíhají vývojářské práce a testování služeb, pokud opakovaně narazíte na nefunkční služby, prosíme dejte vědět autorům.

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".

16. 10. 2018

Byla dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

Mapy hydropedologických charakteristik pro celé území ČR vypracoval řešitelský tým v rámci projektu:

TJ02000234 - Fyzikální a hydropedologické charakteristiky půd ČR - dokončený, řešený v letech 2019 - 2021

Pro řešení projektu byly využity tyto Datové podklady. Hlavními výstupy projektu jsou:

  • spojité mapy zrnitostí a mapa hydrologických skupin půd (HSP) pro celou ČR, dostupné skrze webové služby
  • databáze hydraulických vlastností půd, která je částečně přístupná odborné veřejnosti

Postup odvození a ukázka využití map je popsána v článku Fyzikální a hydropedologické vlastnosti půd nejen pro návrh společných zařízení v rámci PÚ publikovaném v červnovém čísle časopisu Pozemkové úpravy, 2/2021.

Přímým vstupem pro odvození map byly již dříve vytvořené mapy zemědělských půd odvozené jiným řešitelským týmem v rámci projektu QK1820389  - Vytvoření podrobných aktuálních map půdních vlastností ČR na základě využití dat Komplexního průzkumu půd a metod digitálního mapování půd.