Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině


Aktualizace

1.5. 2023

Aktualizovaná metodika "Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině" je dostupná na stránkách projektu.

26. 2. 2023

Nově dostupná služba poskytujicí výpočet objemu přímého odtoku pomocí metody SCS-CN se zohledněním zastoupení jednotlivých tvarů srážek HydroRAIN - CN

26. 2. 2023

Aktualizovaná služba poskytujicí 6hodinové návrhové srážky na povodí IV. řádu HydroRAIN - 6H

28. 1. 2023

Po úspěšném ukončení projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" jsou služby na tomto serveru aktualizovány pomocí nových SW nástrojů tak, aby odpovídaly přístupu využití návrhových srážek, který je popsán v nové metodice "Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině" z roku 2022. Za případné komplikace s přechodem na nové služby se omlouváme. V případě nefunkčnosti se na nás neváhejte obrátit.

15. 3. 2021

Došlo k nasazení nové generace poskytovaných webových služeb WMS, WFS a WPS. Zároveň byla aktualizována webová aplikace Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu. Případné problémy prosím nahlašte na e-mailové adrese martin.landa fsv.cvut.cz.

5. 5. 2020

Upozorňujeme uživatele, že naše WPS služby zatím nejsou dostupné prostřednictvím QGIS nejnovějších verzí 3.X kvůli chybějícímu WPS klientovi. Dále probíhají vývojářské práce a testování služeb, pokud opakovaně narazíte na nefunkční služby, prosíme dejte vědět autorům.

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".

16. 10. 2018

Byla dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

Výpočet objemu přímého odtoku metodou SCS-CN

se zohledněním tvarů srážek

Tato aplikace poskytuje výpočet objemu přímého odtoku pomocí metody SCS-CN se zohledněním zastoupení jednotlivých tvarů srážek. Výstup vznikl v rámci projektu Srážky II a podrobný popis je popsán v manuálu.

Aplikace je dostupná na adrese: HydroRAIN - CN

Předchozí nasycenost se tak liší v závislosti na průběhu srážky a je prostorově rozdílná. Jednotlivé varianty průběhu návrhových srážek se z hlediska zastoupení prostorově liší. Liší se tím pádem i počáteční nasycení interpretované hodnotou qAPI – Pravděpodobnost abnormální počáteční nasycenosti. Obecně platí, že pro varianty srážek koncentrovaných do jednoho krátkého časového úseku (syntetické hyetogramy A a B1) jsou pravděpodobnosti qAPI na většině území nižší než 20 %. Naopak silné srážky rozložené vcelku rovnoměrně do celého šestihodinového úseku (typ F) se vyznačují zvýšenou pravděpodobností abnormální předchozí nasycenosti, což zřejmě souvisí s tím, že tyto srážkové události zpravidla trvají déle než šest hodin, někdy dokonce až několik dní. V rozsáhlé části území ČR dosahuje qAPI hodnoty i přes 50 %, a to především na horách a v jejich blízkosti. Při navrhování vodohospodářských úprav je tedy třeba počítat s tím, že návrhový šestihodinový úhrn srážek v určitém místě může mít různý průběh, vyjádřený pravděpodobností šesti variant popsaných jednotlivými syntetickými hyetogramy, navíc však s určitou pravděpodobností abnormální předchozí nasycenosti pro každou variantu. Tato nejistota způsobená variabilitou srážek je redukována v rámci hydrologické odezvy. Pro metodu SCS-CN v kombinaci s jednotkovým hydrogramem je hodnota qAPI interpretována jako poměr mezi zastoupením CN2 a CN3, viz následující tabulka.

Pravděpodobnost abnormální nasycenosti

< 0,2

0,2 – 0,4

0,4 – 0,6

0,6 – 0,8

> 0,80

CN 2

1,0

0,75

0,50

0,25

0

CN 3

0

0,25

0,5

0,75

1,0