Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině


Aktualizace

1.5. 2023

Aktualizovaná metodika "Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině" je dostupná na stránkách projektu.

26. 2. 2023

Nově dostupná služba poskytujicí výpočet objemu přímého odtoku pomocí metody SCS-CN se zohledněním zastoupení jednotlivých tvarů srážek HydroRAIN - CN

26. 2. 2023

Aktualizovaná služba poskytujicí 6hodinové návrhové srážky na povodí IV. řádu HydroRAIN - 6H

28. 1. 2023

Po úspěšném ukončení projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" jsou služby na tomto serveru aktualizovány pomocí nových SW nástrojů tak, aby odpovídaly přístupu využití návrhových srážek, který je popsán v nové metodice "Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině" z roku 2022. Za případné komplikace s přechodem na nové služby se omlouváme. V případě nefunkčnosti se na nás neváhejte obrátit.

15. 3. 2021

Došlo k nasazení nové generace poskytovaných webových služeb WMS, WFS a WPS. Zároveň byla aktualizována webová aplikace Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu. Případné problémy prosím nahlašte na e-mailové adrese martin.landa fsv.cvut.cz.

5. 5. 2020

Upozorňujeme uživatele, že naše WPS služby zatím nejsou dostupné prostřednictvím QGIS nejnovějších verzí 3.X kvůli chybějícímu WPS klientovi. Dále probíhají vývojářské práce a testování služeb, pokud opakovaně narazíte na nefunkční služby, prosíme dejte vědět autorům.

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".

16. 10. 2018

Byla dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

V této sekci naleznete sadu aplikací a služeb HydroRAIN, jejichž hlavním cílem je nabídnout uživateli rychlý a jednoduchý přístup k podkladovým datům pro odvození návrhové srážky a vybraných půdních charakteristik v libovolném místě na území ČR. V případě srážek se jedná zejména o typické průběhy intenzit a pravděpodobnosti výskytu šestihodinových návrhových srážek a odhady návrhových úhrnů s různou délkou trvání deště a dobou opakování 2–100 let. Z půdních dat jsou poskytována data o zrnitosti a hydrologické skupině.

K dispozici jsou následující aplikace a služby:

Webové aplikace

  • HydroRAIN - 6H - běžící na platformě Gisquick - odvození úhrnu a průběhu intenzit 6hodinové návrhové srážky pro povodí IV řádu
  • HydroRAIN - CN - samostatná aplikace, která poskytuje výpočet výšky přímého odtoku a objemu odtoku pomocí metody SCS-CN se zohledněním zastoupení jednotlivých tvarů tak jak je uvedeno v metodice.  

Webové služby

  • Webová processingová služba (WPS) - tři nástroje pro vzdálené odvození návrhové srážky a jedna pro stažení výřezu rastru půdních charakteristik pro libovolnou lokalitu mj. z prostředí GIS.
  • Webová mapová služba (WMS) - zpřístupnění republikových map odhadů N-letých maximálních denních úhrnů a vybraných půdních charakteristik