Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině

> Úvod

Aktuálně

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".


Úprava stránek

16. 10. 2018 dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.


Současný stav poskytovaných služeb

20.6.2018  webové stránky jsou mírně upraveny, tak aby vyhovovaly potřebám návštěvníků. Přeskupena je část poskytovaných služeb. Pracovní název webové aplikace GISQUICK, je přejmenován na "Mapová aplikace - průběhy 6hodinových srážek".

30.10.2017 - Uživatelé si mohou nově vytvořit v rámci projektu provozované webové platfomy Gisquick uživatelský účet a publikovat vlastní webovou aplikaci zobrazující úhrny návrhových srážek, postup je popsán v dokumentaci. Děkujeme za testování, bude rádi za případné připomínky. Martin Landa

17.6. 2017 - Služba WMS je nově poskytována v souřadnicovém systému UTM (EPSG:32633). Martin Landa

25.5.2017 - Framework PyWPS, kterým je zajišťována služba WPS, byl aktualizován na verzi 4. V případě výpadků či jiných potíží kontaktujte řešitelský tým. Martin Landa

3. 10. 2016 - Služba WPS byla otevřena veřejnosti. Pro její testování doporučujeme program QGIS. Martin Landa

16. 9. 2016 - V současnosti je popisovaná služba WPS poskytována v omezené míře pouze na registrované IP adresy. V případě zájmu nás kontaktujte. V blízké době plánujeme její otevření. Petr Kavka

 

Tyto stránky vznikly v rámci projektu NAZV - KUS a jejich cílem je odborné veřejnosti zpřístupnit krátkodobé návrhové srážky na území ČR. Sloužit mohou široké odborné veřejnosti využívající nástroje hydrologického modelování, např. projektantům protierozních či protipovodňových opatření, pozemkových úprav, autorům odtokových studií nebo akademickým pracovníkům v oboru životního prostředí. Jednotlivé služby jsou podrobně popsány v části Webové služby a aplikace.

Zde publikované služby a informace jsou doplňkem k certifikované metodice Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině, která popisuje odvození a zásady využití návrhových srážek. Mapové přílohy metodiky  jsou součástí certifikované mapy, která je v tištěné podobě dostupná na pracovišti Katedry geomatiky, FSv,  ČVUT v Praze.

Publikované nástroje a podkladová data vznikly zejména v rámci tříletého projektu Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině. Podrobnosti o něm naleznete v části  O projektu.

Autoři stránek upozorňují, že datové podklady některých nabízených služeb vychází z pouze desetiletých pozorování radarových odrazivostí doplněných delšími časovými řadami z bodových stanic. Datová základna a metody, které využívají nabízené služby, jsou popsány v části Datové podklady.