Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině

> Úvod

Aktuálně

15. 3. 2021

Došlo k nasazení nové generace poskytovaných webových služeb WMS, WFS a WPS. Zároveň byla aktualizována webová aplikace Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu. Případné problémy prosím nahlašte na e-mailové adrese martin.landa fsv.cvut.cz.

5. 5. 2020

Upozorňujeme uživatele, že naše WPS služby zatím nejsou dostupné prostřednictvím QGIS nejnovějších verzí 3.X kvůli chybějícímu WPS klientovi. Dále probíhají vývojářské práce a testování služeb, pokud opakovaně narazíte na nefunkční služby, prosíme dejte vědět autorům.

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".

16. 10. 2018

Byla dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

Tyto stránky vznikly v rámci projektu NAZV - KUS a jejich cílem je odborné veřejnosti zpřístupnit krátkodobé návrhové srážky na území ČR. Sloužit mohou široké odborné veřejnosti využívající nástroje hydrologického modelování, např. projektantům protierozních či protipovodňových opatření, pozemkových úprav, autorům odtokových studií nebo akademickým pracovníkům v oboru životního prostředí. Jednotlivé služby jsou podrobně popsány v části Webové služby a aplikace.

Zde publikované služby a informace jsou doplňkem k certifikované metodice Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině, která popisuje odvození a zásady využití návrhových srážek. Mapové přílohy metodiky  jsou součástí certifikované mapy, která je v tištěné podobě dostupná na pracovišti Katedry geomatiky, FSv,  ČVUT v Praze.

Publikované nástroje a podkladová data vznikly zejména v rámci tříletého projektu Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině. Podrobnosti o něm naleznete v části  O projektu.

Autoři stránek upozorňují, že datové podklady některých nabízených služeb vychází z pouze desetiletých pozorování radarových odrazivostí doplněných delšími časovými řadami z bodových stanic. Datová základna a metody, které využívají nabízené služby, jsou popsány v části Datové podklady.